آدرس:  رشت ، گلسار ، خيابان 80 ، پلاك 8
تلفن : 01332130483

ایمیل موسسه : art.cheshmandaz@gmail.com

ایمیل مدیریت : cheshmandazrasht@gmail.com

روابط عمومی : info@cheshmandazfarda.ir

آدرس ما روی نقشه