آموزشگاه موسيقي چشم انداز فردا يكي از دو آموزشگاه درجه يك موسيقي در شهر رشت است و سعي مي كند با استفاده از اساتيد مجرب و پيشكسوت استان و كشور و همچنين استفاده از فضا و امكانات مناسب آموزشي الگويي در اين زمينه باشد .

در بخش آموزشگاه موسيقي فعاليت موسسه در رشته هاي زير در حال انجام است :

    دف    ،    درام    ،    ارف    ،    گيتار پاپ    ،    گيتار فلامنكو    ،    گيتار كلاسيك    ،    صدا سازي و سلفژ    ،    پيانو    ،    كيبورد    ،    آواز ايراني    ،    ويلن ايراني    ،    ويلن كلاسيك    ،     عود    ،     آكاردئون    ،    سنتور     ،    تار  ،  سه تار    ،    كلارينت  و سازهاي بادي      ،   ني     ،     آهنگسازي

در اين بخش موسسه سعي مي كند با اجراي كلاس هاي رايگان تئوري موسيقي و ريتم سطح دانش هنرجويان خود را ارتقاء دهد و با برگزاري كنسرت هاي تجربي به صورت منظم و به تفكيك سطح هنرجويان آنان را به تمرين و پيشرفت هرچه بيشتر ترغيب نمايد.