اخذ مجوز آلبوم آواي ريتم اثر مدير موسسه، آقاي فريد فرضيايي در سال 1390

اخذ مجوز و انتشار آلبوم خاسه ليسون اثر هنرمند شناخته شده ي موسيقي تالش مهراب

. مسرور در سال 1391

اخذ مجوز و انتشار آلبوم درماج اثر خواننده شناخته شده ي تالش شفيع نوروزي با آهنگ

. سازي آقاي مهراب مسرور در ال 1392

اخذ مجوز و انتشار آلبوم پنجره اي رو به جهان اثر آقاي سلمان محمدي،مبتكر ساز سه تار

. الكتريك در سال 1393

اخذ مجوز و انتشار آلبوم ليوه تا اثر خواننده شناخته شده ي تالش شفيع نوروزي با آهنگ

. سازي آقاي مهراب مسرور در سال 1393

اخذ مجوز آلبوم هاي بي كلام گيتار كلاسيك اثر آقاي منصور حبيب دوست با عناوين

بداهه نوازي گيتار كلاسيك،آشكارگرايي،شلاق باران،منتخب گيتار كلاسيك در سال

1393

اخذ مجوز و انتشار آلبوم عاشقانه هاي كلاسيك اثر حسين مرشد طلب سال 1394

اخذ مجوز و انتشار آلبوم اثر محمد عذرخواه سال 1396