آموزش و ارائه ديپلم در رشته هاي هنري زير به بيش از 500 هنر آموز:

موسيقي ايراني و جهاني

آواز ايراني و جهاني

گرافيك كامپيوتري

تصوير سازي كامپيوتري

عكاسي

چهره سازي

برگزاري اولين دوره ي جشنواره ي توليدات مراكز آموزشي كاردانش استان گيلان در سال 91

اخذ چندين مقام از اين جشنواره.

برگزيده شدن آقاي شايان نقره ساز به عنوان نفردوم تك- نوازي پيانو در جشنواره ملي مراكز

. كار و دانش در شهر شيراز در سال 1391