از این پس هنر جویان و دانش آموزان موسسه می توانند شهریه های خود را آنلاین پرداخت نمایند.