غلامرضا امانی

غلامرضا امانی استاد ویلن ایرانی سابقه تدریس از سال 1353 سابقه همکاری با موسسه از سال 1382 نوازنده ی برجسته ی ویلون به سال 1314 خورشیدی در شهر لشت نشاء متولد شد. تحصیلات ابتدای را در زادگاه خود به پایان رساند و برای ادامه ی تحصیل به رشت رفت و دیپلم گرفت و سپس دوره […]...