برگزاری کارگاه تخصصی آموزش موسیقی ایرانی و جهانی در رشت

با همکاری واحد آموزشگاه موسیقی موسسه فرهنگی هنری چشم انداز فردا ، کارگاه آموزش موسیقی ایرانی و جهانی در سالن آکوستیک تمرین موسیقی استاد امانی موسسه چشم انداز فردا واقع در رشت خیابان 87 گلسار برگزار می شود . به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری چشم انداز فردا، از تمامی نوازندگان و هنرمندان موسیق...