لینک کتاب های درسی آزمون های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد

لینک کتاب های درسی ارشاد   رشته تولید محتوای الکترونیکی رایانه کار مقدماتی تألیف مهندس محمدرضا افروز 09118114421 طراح امور گرافیکی با رایانه دریافت کتاب رایانه کار پیشرفته تألیف مهندس محمدرضا افروز 09118114421 کاربر میکس صدا و تصویر دریافت کتاب کاربر Director دریافت کتاب کاربر Auto desk Maya دریا...