اخذ دیپلم حسابداری

دیپلم حسابداری مالی آموزش و پرورش شامل دروس تخصصی زیر میباشد: – حسابداری عمومی مقدماتی (استاندارد حسابداری عمومی مقدماتی) کمک حسابدار از مشاغل حوزه امور مالی و بازرگانی است و شامل شایستگیهای بکارگیری مفاهیم حسابداری، ثبت رویدادهای مالی، مستندسازی و بایگانی اطلاعات حسابداری و پرونده های مالی ،ثبت ...