شروان احمدزاده

شروان احمدزاده ویلن ایرانی – عود – بربط – آکوردئون سابقه آموزش از سال 1368 سابقه همکاری با موسسه از سال 1389 روز های حضور در آموزشگاه سه شنبه و چهارشنبه شروان احمد زاده متولد ۳/۱۱/۱۳۴۹ رشت موسیقی را از اوان کودکی تحت نظر پدرش که نوازنده گارمون بود شروع کرد. از سنین نوجوانی در […]...