هجدهمین دوره ثبت نام دیپلم موسیقی

آغاز ثبت نام هجدهمین دوره دیپلم نوازندگی ساز جهانی و ایرانی. هجدهمین  دوره ی دیپلم رسمی کاردانش با تائید آموزش پرورش و اداره کل ارشاد اسلامی استان گیلان. دوره آموزشی: 11ماه دارای شش مهارت: 1/سرایش و تربیت شنوائی(ریتم.تئوری موسیقی.سلفژ) 2/نوازندگی پیانو عمومی 3/نوازندگی ساز ایرانی یا جهانی 4/آوازگ...