روزجهانی چپ دست ها مبارک

افراد چپ دست، اغلب نیم کره راست فعال تری دارند و به همین سبب حس زیبایی شناختی آنان بیشتر است. روز جهانی چپ دست ها مبارک موسسه فرهنگی هنری چشم انداز فردا تا ساعت 19 امروز پنجشنبه 23 مرداد ماه 1399 در تمامی رشته های هنری موسیقی ، تجسمی و نمایشی 15 درصد تخفیف ویژه […]...