دو نوازی گیتار و پیانو توسط هنرمندان موسسه

دو نوازی گیتار و پیانو توسط شهیار تمسکنی و امیرحسین اسماعیلی در موسسه فرهنگی هنری چشم انداز فردا