آموزشگاه آزاد هنری نقش خیال رشت

معرفی و رزومه آموزشگاه فنی و حرفه ای نقش خیال (موسسین : هیئت مدیره موسسه چشم انداز فردا) : آموزشگاه آزاد  فنی و حرفه ای نقش خیال از سال 1392 در رشت با هدف توسعه و ترویج هنر متعالی و ایجاد بستر مستقیم بین آموزش هنر و کارآفرینی و اشتغال هنرمندان تاسیس شد. هنرجویان و […]...