اجراي قطعه با سنتور توسط ايليا رحمان نيا

اجرای زیبای قطعه سنتور با هنرمندی ایلیا رحمان نیا هنرجوی موسسه فرهنگی هنری چشم انداز فردا که زیر نظر استاد اسماعیل زاده آموزش دیده اند .