اجراي قطعه wedding of love توسط خانم نظرزاده استاد پيانو بانوان در رشت

اجرای زیبای قطعه wedding of love توسط خانم نظرزاده استاد پيانو بانوان در موسسه فرهنگی هنری چشم انداز فردا رشت زمان حضور خانم نظرزاده در موسسه : سه شنبه ها عصر رشته های آموزشی : پیانو ، آواز بانوان    ...