نمایش خیابانی درباره اعتیاد

یکی از مشکلات عمده ای که نسل جوان جامعه با آن روبه رو است خطر اعتیاد و گرایش به مواد مخدر است . از آنجا که بنا بر پژوهش ها اعتیاد در بین جوانان و نوجوانان رو به افزایش است ,  وظیفه والدین و مربیان آموزشی , برای آگاه ساختن آنها در جامعه بسیار سنگین تر است .

اعتیاد

نقش والدین و مربیان در این زمینه و جلوگیری از اعتیاد

والدین و مربیان باید از همان دوران کودکی با روش های مختلف تربیتی و آموزشی بچه ها را با آثار خطرناک مصرف مواد مخدر در روح و جسم آنها آشنا کنند . اغلب جوانان ۱۲ تا ۱۳ ساله شاید هنوز آمادگی پذیرش خطرات و مضرات ناشی از اعتیاد را نداشته باشند اما به راحتی می توانند درس های ساده درباره شیوه تصمیم گیری صحیح و اطاعت از قوانین را یاد بگیرند .

 

پدر و مادرها باید همواره به فرزندان خود محبت کنند و اعتماد آنها را به خود جلب کنند طوریکه بچه ها مشکلات خود را هرچه که باشد با آنها در میان بگذارد . اگر چنین رابطه صمیمی و گرمی در بین اعضای خانواده وجود داشته باشد نوجوانان کمتر به سمت افراد ناباب پناه می برند و از افتادن به دام اعتیاد و معضلات اجتماعی نجات پیدا می کنند .

سایت چشم انداز فردا